Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Visual Studio ile Git, GitHub, BitBucket ve TFS Kullanımı

Link : Visual Studio ile Git, GitHub, BitBucket ve TFS Kullanımı 
Visual Studio ile Git, GitHub, BitBucket ve TFS Kullanımı
Udemy course coupon
Visual Studio ve Visual Studio Code ile Git, GitHub, TFS Git ve TFSVC Kullanarak Projelerinizi Geliştirmeyi Öğrenin
by Murat BASEREN

What you'll learn
  • Git yapısı hakkında bilgi sahibi olabilecek
  • Git'i Terminal ve yazılım geliştirme araçları ile etkin kullanabilecek
  • Herhangi bir amaç ile oluşturduğunuz dosyalarınızı versiyon mantığı ile yönetebilecek
  • Visual Studio ve Visual Studio Code ile Yerel(Local) ve Uzak(Remote) olarak Git Depo(Repository)'leri ile çalışabilecek
  • GitHub servisi hakkında bilgi sahibi olabilecek ve yapısındaki proje geliştirme modüllerini etkin kullanabilecek
  • BitBucket servisi hakkında bilgi sahibi olabilecek ve yapısındaki proje geliştirme modüllerini etkin kullanabilecek
  • TFS servisi hakkında bilgi sahibi olabilecek ve yapısındaki proje geliştirme modüllerini etkin kullanabilecek
 Description

Bu kurs ile Visual Studio ve Visual Studio Code ile yerel(local) ve uzak(remote) proje deposu(repository) ile çalışmayı öğrenebilirsiniz. Projelerimizi geliştirirken ister takım olarak ister bireysel olarak Git teknolojisinden faydalanarak çok daha sağlıklı bir proje geliştirme döngüsü sağlayabilirsiniz.

Kendi yerel(local) 'inizde projelerde Git kullanarak çalışmayı öğrenebileceğiniz gibi, dünya çapında kullanılan uzak(remote) hizmetlerden faydalanarak takım olarak çalışabileceğiniz veya katkı sağlayan insanlardan destek alabileceğiniz yöntemleri bu eğitim de bulabilirsiniz.


Link :  GIT: Versiyon Kontrol Sistemleri
GIT: Versiyon Kontrol Sistemleri
Udemy course coupon
Git versiyon kontrolü ile sıfırdan uzmana adım adım anlaşılması kolay örnekler.
by Ömer Hamid Kamışlı, Poikus Akademi
Link :  (42 Saat) Python : Sıfırdan İleri Seviye Programlama (2019)
 (42 Saat) Python : Sıfırdan İleri Seviye Programlama (2019
Udemy course coupon
(42 Saat) - Python ve Programlama Öğrenin. Django , Web Geliştirme , Veri Analizi (Pandas , Numpy, Matplotlib), Selenium
by Mustafa Murat Coşkun

Link :  A'dan Z'ye Uygulamalı Hadoop ve Büyük Veri Eğitimi
A'dan Z'ye Uygulamalı Hadoop ve Büyük Veri Eğitimi
Udemy course coupon
Hadoop,Big Data,HDFS,MapReduce,YARN,Spark,Hive,Kafka,HBase,Presto,Drill,NiFi,Storm,Ambari,Sqoop,Tez,Spark Streaming
 by Erkan Sirin, Veri Bilimi Okulu

Link :  Master MATLAB through Guided Problem Solving
Master MATLAB through Guided Problem Solving
Udemy course coupob
Become an expert in MATLAB Programming and Scientific Computing. Advance your career in Engineering Physics Biology etc
Bestseller

What you'll learn
  • Beginning to advanced MATLAB programming proficiency. This is *the only course* that develops intermediate and advanced programming skills.
  • Obtain real-world application experience that that researchers and industry professionals use MATLAB for, including signal processing, matrix decompositions, spectral analysis, linear and nonlinear model-fitting, and statistics.
  • Gain skills to solve challenging problems in MATLAB, as opposed to memorizing syntax rules.

Online Course CoupoNED
Online Course CoupoNED I am very happy that there are bloggers who can help my business

Post a Comment for "Visual Studio ile Git, GitHub, BitBucket ve TFS Kullanımı "

Subscribe via Email