Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

250+ Pytań - Rozmowa kwalifikacyjna - Python Developer

 

250+ Pytań - Rozmowa kwalifikacyjna - Python Developer

Czego się nauczysz? · sprawdź, czy jesteś już gotowy do aplikowania na stanowisko Junior Python Developer · rozwiąż łącznie ponad 250 pytań, test posiada ...

Go Link 

Czy jesteś już gotowy do aplikowania na stanowisko Junior Python Developer? Sprawdź się odpowiadając na ponad 250 pytań!

Kurs ma formę testów praktycznych i składa się z ponad 250 pytań, które mogą pojawić się na rozmowie kwalifikacyjnej na stanowisko Python Developer lub stanowiska pokrewne. Kurs pozwala potwierdzić biegłość i daje pewność potrzebną do przystąpienia do procesu rekrutacji.

Wzrost popularności języka Python

Python jest językiem programowania o bardzo szerokim zastosowaniu. Zdominował takie dziedziny jak data science czy machine learning. Pozwala także na tworzenie aplikacji internetowych (np. framework Django, Flask, FastAPI).

Język Python świetnie nadaje się do przetwarzania, przygotowania, analizy i modelowania danych. Został stworzony z myślą o prostocie. Dzięki temu jest przyjazny dla początkujących programistów i jest jednym z najczęściej rekomendowanych języków programowania na początku przygody z IT. Na przestrzeni ostatnich lat i rosnącej popularności sztucznej inteligencji Python wyrósł na gwiazdę w tym sektorze. Powstało sporo potężnych bibliotek do machine learningu, czy deep learningu. Przykładem może być stworzona przez Google biblioteka Tensorflow. Platforma GitHub z kolei podała, iż w 2019 roku język python uplasował się na drugiej lokacie pod względem popularności wśród wszystkich języków programowania.

Wszechstronność Zastosowań

Języka Python możemy używać na bardzo wielu poziomach. Czy to u siebie w domu, w biurze, czy uruchamiając skrypty w chmurze. W połączeniu z mnogością zastosowań i doskonałym zestawem narzędzi takich jak PyCharm, Spyder, Jupyter Notebook, Zeppelin, IPython i innymi bibliotekami środowisko pracy w Pythonie wyróżnia się wydajnością, produktywnością i doskonałą elastycznością.

Stack Overflow Developer Survey

Według Stack Overflow Developer Survey 2021 język Python jest najchętniej wybieranym językiem do nauki programowania.

Czy mogę przystąpić do testu praktycznego więcej niż raz?

Do każdego testu praktycznego można przystąpić wielokrotnie. Po ukończeniu testu praktycznego zostanie opublikowany Twój ostateczny wynik. Ponadto zostanie wyświetlony stosunek poprawnych odpowiedzi do wprowadzonych nieprawidłowych odpowiedzi, w oparciu o testowany obszar wiedzy. Z każdym przystąpieniem do testu kolejność pytań oraz odpowiedzi jest losowana.

Czy mam jakiś limit czasowy na testy praktyczne?

Każdy test ma wyznaczony limit czasowy.

Included in This Course

256 questions

Wprowadzenie                                                   66 questions

Typy danych + kontrola przepływu programu  62 questions

Funkcje                                                              37 questions

Programowanie obiektowe - OOP                     27 questions

Wyjątki + Testy jednostkowe                            34 questions

Podsumowanie                                                  30 questions

Online Course CoupoNED based Analytics Education Company and aims at Bringing Together the analytics companies and interested Learners.